Góry Annamskie

W zasadzie cały Wietnam na północ do Ho Chi Minh (dawny Sajgon) to góry. Gór nie ma na czasami na wybrzeżu. Góry Annamskie ciągną się na północ na odcinku ponad 1000 kilometrów, przykrywając również terytorium Laosu i w dużej mierze przykrywa je dżungla. To stanowiło spory problem dla Amerykanów – w dżungli nie byli w stanie sprostać wojskom północnego Wietnamu. Dodatkowo przez dżunglę przebiegał tzw. Szlak Ho Chi Minha.
Najwyższy szczyt gór leży w Laosie, Phou Bia, wysoki na 2 820 metrów. W Wietnamie zbliża się do 2600 metrów (najwyższy szczyt całego Wietnamu leży w innym paśmie – Hoàng Liên Sơn – i jest to Phan Xi Păng o wysokości 3143 m n.p.m